Barngruppen

Eftersom Villekulla bara har 14 barn så har vi bara en avdelning. Många av aktiviteterna sker gemensamt och barnen blir väldigt duktiga på att ta hand om och hjälpa sina yngre kompisar. Ibland är det emellertid bra om barnen får lite mer åldersanpassade aktiviteter och de delas då upp i tre grupper.

”5-års gruppen” skiljer sig lite från de övriga eftersom den aktivt inriktar sig på att förbereda de blivande förskolebarnen på den stora förändringen som det innebär att börja i ”riktiga skolan”. Alla barnen leker med färg, form, bokstäver, siffror och språk, men för 5-åringarna är det lite mer formaliserat.

Tillbaka>>

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin