Verksamheten

– värdegrund och pedagogik

Vårt sätt att arbeta kan bäst illustreras av en blomma

Vi vattnar och göder den med TRYGGHET, KÄRLEK, STIMULANS, KUNSKAP och BERÖM. Med hjälp av detta hoppas vi kunna odla en välväxt planta med blad av ANSVAR och EMPATISK FÖRMÅGA och en stor, vacker blomma av GOD SJÄLVKÄNSLA.

Vi renodlar ingen specifik pedagogik utan föredrar att med hjälp av vårt eget omdöme och kunskap, samt med hänsyn till de speciella individer som vi har hos oss för tillfället, plocka russinen ur många pedagogiska kakor. Vi är inspirerade av Montessoripedgogiken både i tanke och med en del material, men vi anpassar oss helt enkelt efter vad vi tycker fungerar bäst på ett visst barn eller en grupp.

Vi brukar arbeta utifrån olika teman. Oftast löper temat på mellan en och två terminer och avslutas med en fest där vi visar föräldrarna vad vi lärt oss. Även när temat anses avslutat, så fortsätter vi utforska så länge intresse finns kvar. Det är alltid efter barnens intresse som temat växer fram.

Vi arbetar utifrån vår läroplan som heter Lpfö 18 och barnkonventionen. Det går att läsa hela läroplanen på skolverkets hemsida.

Villekulla arbetar mycket med gruppen. Vi tycker att gruppen är viktig hela livet: att kunna ge och ta, visa hänsyn, vänta på sin tur, lyssna, lösa konflikter, våga ta plats och synas samt känna gemenskap och glädje i att arbeta och vara tillsammans. Varje termin inventeras barngruppen för att se vad just denna grupp behöver, både individuellt och tillsammans.

Man får inte heller glömma LEKENS centrala roll. Barns viktigaste uppgift är att leka, livet blir allvarligt tids nog ändå! Barnens fria lek tycker vi är mycket viktig. Lära genom leken – det är då man kan bearbeta vad man varit med om, träna de sociala spelreglerna, initiativtagande, självständighet och får utlopp för sin fantasi.

.

Barngruppen

En dag på Villekulla

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin