Archive for the ‘Klagomålshantering’ Category

Klagomålshantering

Rutiner för synpunkter och klagomål på verksamheten

Om du inte är nöjd med verksamheten eller anser att vi inte följer de lagar och förordningar som styr, har du möjlighet att framföra dina synpunkter eller klagomål.

Du har följande möjligheter:

  1. Du kan vända dig till personalen på avdelningen för att framföra dina synpunkter. Personalen behandlar dina synpunkter och meddelar dig muntligen om åtgärd kommer att ske. Ingen skriftlig dokumentation av dessa ärenden kommer att ske.
  2. Du kan skicka ett mail till Rektor,Hanna Freij: info@villavillekulla.se och framföra dina synpunkter. Du får då skriftlig återkoppling inom 14 dagar. Alla dessa ärenden dokumenteras.
  3. Du som vill vara anonym hittar en blankett för dina synpunkter på hemsidan www.villavillekulla.se. Skicka blanketten till: Hanna Freij, Villa Villekulla, Bygatan 7,   263 61 Viken. Du som väljer att vara anonym får ingen återkoppling. Alla dessa ärenden dokumenteras.
  4. Om du anser att förskolan inte fullgör sitt uppdrag kan du kontakta Skol & Fritidsförvaltningen i Höganäs kommun som har ansvar för att kontrollera att fristående förskolor följer de lagar och förordningar som gäller.

 

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin